Palveluihin kuuluu lyhytaikainen psykologin konsultaatioihin, lyhytterapian, pitkäkestoinen psykoterapia, työnohjaus ja koulutukset. Kaikkia palveluita tarjotaan myös Internetin kautta.

 

Jos mietit psykoterapiaan hakeutumista, voi olla hyvä arvioida etukäteen tarvittava ajankäyttö kulkuyhteyksineen sekä taloudelliset resurssit itsemaksettavaan osuuteen.  Lisätietoa psykoterapiaan hakeutumisesta yleisellä tasolla löytyy esim. Mielenterveystalon sivuilta psykoterapiaan hakeutuvan oppaasta.

 

 

Palvelut

Psykologin konsultaatio

Kognitiivinen psykoterapia

Työnohjaus

 

Vanhempien ohjaus

Nettiterapia

Räätälöidyt koulutukset