Päivi-Marjatta Marjo

Psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti, sertifioitu Mind Body Bridging -terapeutti, sensomotorinen psykoterapeutti (vaihe 1), työnohjaaja ja opettajan pedagogisen pätevyyden omaava kouluttaja. Sovellan kognitiivista psykoterapiaa integroiden mm. hot-terapiaa, myötätuntosuuntautunutta psykoterapiaa, skeematerapiaa ja erilaisia mielen ja kehon yhteistyötä vahvistavia menetelmiä kuten Mind -Body Bridging-menetelmää. Lyhytterapiaan minulla on pitkä koulutus terapiakoulutukseni sisällä.

paivi.marjo@gmail.com p. 040 8114723

Tarjoan lyhyitä konsultaaioita ja psykoterapian arviointia, strukturoitua lyhytterapiapakettia lieviin ja keskivaikeisiin oreisiin sekä pitkäkestoista psykoterapiaa. Toteutan psykoterapiaa myös tietosuojatun videopohjaisen internetyhteyden avulla, johon olen jo pitkään perehtynyt. Lisäksi tarjoan vanhempainohjausta ja työnohjausta sekä räätälöityjä koulutuspaketteja esimerkiksi etätyönohjauksesta, etäterapiasta, stressinkäsittelystä ja myötätunnosta.

Uusia asiakkaita mahtuu tällä hetkellä enemmän lyhyterapiaan ja työnohjaukseen. Kelaterapiapaikat/psykoterapiapaikat ovat täynnä.

Tyypillisiä asiakkaiden pulmia ovat olleet mm. masennus, uupumus, ahdistus, unettomuus, elämänkriisit, kaksisuuntainen mielialahäiriö, syömishäiriöt, päihdeongelmat, traumat ja erilaiset persoonallisuushäiriöt ja alttius psykoottiseen oireiluun. Olen työskennellyt paljon erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.erilaiset persoonallisuushäiriöt ja alttius psykoottiseen oireiluun. Olen työskennellyt paljon erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten kanssa.

Terapiatapaamisissa teen keskustelun lisäksi erilaisia toiminnallisia ja mielikuvaharjoituksia, joiden avulla avulla opetellaan uudenlaista suhdetta omiin tunteisiin, ajatuksiin ja kokemuksiin. Näistä esimerkkinä hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmaan perustuvat harjoitteet sekä erilaiset muut kehon ja mielen yhteistyötä tukevat harjoitukset sekä rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset.

Kognitiivisessa terapiassa voi vahvistaa useita keinoja, jotka helpottavat esimerkiksi jännittämis- ja ahdistusoireita, mielialan säätelyä, rauhoittumista ja rentoutumista sekä keskittymistä.Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uusia toimintatapoja sekä hyödynnetään monia käyttäytymisterapian työtapoja. Asiakas saa usein harjoituksia myös itsehoidollisesti kotiin toteutettavaksi.

Tarjoan myös yksilö- ja ryhmätyönohjausta. Työnohjaus on mahdollista toteuttaa myös etätyönohjauksena eli tietosuojatun ohjelman välityksellä internetin avulla.

Myötätunnon Tilassa lisäkseni vastaanottoa pitävät säännöllisesti teologian maisteri, paripsykoterapeutti Pirjo Kettu, ja sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Eija Helminen.  Heidän vastaanotoistaan on omat esittelyt erikseen.

 • P

 • Eija Helminen

  Psykoterapeutti
  Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijä

  p. 050-549 35 70
  eijahelm@hotmail.com

  Tarjoan yksilö-, pari- ja perheterapiaa, Vanhemman ohjantaa, myös kelan vaikeavammaisuuden perusteella

  Lapsikeskeistä eroneuvontaa

  Yksittäisiä konsultaatio/kartoitustapaamisia

  Minulla on vankka kokemus aikuisten, vanhempien, parien ja eri-ikäisten lasten tukemisessa.

  Olen työskennellyt sosiaali- ja kriisipäivystyksessä ja perheneuvojana. Toimin lisäksi perheasioiden sovittelijana ja asiantuntijana käräjäoikeuden Follo-sovitteluissa.

  Työskentelytapani on asiakkaan tarpeista lähtevä ja voimavarakeskeinen.

  Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi opetella läpi elämän.

  Jo yksikin tapaamiskerta voi auttaa selkeyttämään tilannettasi.

  Minulla on kela-pätevyys perheterapiassa ja vanhemman ohjannassa
  sekä olen kelan vaikeavammaisten sopimuspsykoterapeutti.