Kognitiivinen psykoterapia

 Tarjoan sekä lyhytterapiaa että pitkää, usein Kelan tukemaa, psykoterapiaa. Suuntaukseni on kognitiivisintegratiivinen, jossa tutkitaan ajatuksia, uskomuksia ja tunteita suhteessa toimintaan niin, että kehollisuus on vahvasti mukana työskentelyssä.

Lieviin oireisiin saattaa muutama käyntiin alkaa jo auttaa, ja pitkässä terapiassa monet alkaa nähdä arkea helpottavia muutoksia 2-3 kuukauden kuluessa. 

 

Jos mietit pitkään psykoterapiaan lähtemistä, voi olla hyvä arvioida asiaa tämän Mielenterveystalo n arviointilomakkeen avulla. 

 Terapian tavoitteet asetetaan yhdessä ja tuloksia arvioidaan kaiken aikaa vuorovaikutuksessa, ja aika ajoin erilaisten mittareiden avulla .Aluksi kartoitetaan ydinongelmat, joita lähdetään tavoitteellisesti työstämään.

Tarpeen mukaan pitkässä terapiassa voidaan ottaa jaksoja esimerkiksi skeematerapiaan, myötätuntoinen työskentelyyn tai arvotyöskentelyyn.