Kognitiivinen psykoterapia

Tarjoan sekä lyhytterapiaa että pitkää, usein Kelan tukemaa, psykoterapiaa. Suuntaukseni on kognitiivisintegratiivinen. Siinä tutkitaan ajatuksia, uskomuksia ja tunteita suhteessa toimintaan. Kehollisuus on vahvasti mukana työskentelyssä.

Lieviin oireisiin 

 

muutama käynti alkaa jo auttaa. Pitkässä terapiassa monet alkavat nähdä arkea helpottavia muutoksia 2-3 kuukauden kuluessa. 

Harkitessasi pitkään psykoterapiaan lähtemistä, voi olla hyvä arvioida asiaa tämän Mielenterveystalon arviointilomakkeen avulla. 

Terapian tavoitteet asetetaan yhdessä. Tuloksia arvioidaan kaiken aikaa vuorovaikutuksessa ja  aika ajoin erilaisten mittareiden avulla. Aluksi kartoitetaan ydinongelmat, joita lähdetään tavoitteellisesti työstämään.

Tarpeen mukaan pitkässä terapiassa voidaan ottaa jaksoja esimerkiksi skeematerapiaan, myötätuntoinen työskentelyyn tai arvotyöskentelyyn.

 

Ajan peruminen 

 

Ajat sovitaan vastaanotolla. Perustukset vain pakottamista syystä, kuten korkea kuume. Muutoin etäterapiaan tai ajan siirto samalle viikolle toiseen päivään. 

 

Tauot ja kesälomat sovitaan yhdessä. Keälomatauko max 1,5 kk. 

 

Yhteydenotot:

 

paivi.marjo@gmail.com

Psykoterapia-asiakkaan palaute

"Kävin 3 vuoden ajan Kelan tukemassa kuntoutuspsykoterapiassa Päivi-Marjatan vastaanotolla. Hänen aktiivinen otteensa vuorovaikutuksessamme sopi minulle hyvin. Hänellä oli tarjota paljon erilaisia työkaluja arjen ongelmien hoitoon. Omalla kohdallani erityisesti uupumisoireet, ahdistus, unettomuus ja masentuneisuus olivat haasteita, joihin kaipasin ja sain apua. Pääsin myös terapiajaksoni aikana Päivi-Marjatan avustuksella kiinni ongelmieni juurille ja sain työstettyä haitallisia ajatus- ja reagointimallejani terveempään suuntaan. Toipumiseni on toki omalla vastuullani, mutta hyvä terapeutti on valtava apu toipumisen tiellä."