Pitkällä kouluttajakokemuksella ja pedagogisella pätevyydellä tarjoan erilaisia lyhyempiä ja pitempiä koulutuksia esimerkiksi kognitiiviseen lyhytterapiaan, stressin käsittelyyn, ja työnohjaukseen ja kouluttamiseen iittyen. Koulutuksia on suunnitteilla myös Internetin kautta.